Originalni, inovativni sistem za senzomotoričku stimulaciju i razvoj glasa, govora i sluha

Budućnost defektološke prakse i specijalne terapije.
Budite deo razvoja ovog jedinstvenog sistema!Jedinstvena platforma terapeutskih uređaja namenjenih prvenstveno korisnicima sa problemima u razvoju govora i drugim razvojnim poremećajima. 
Dizajnirana u Srbiji, u timu iskusnih terapeuta i vrhunskih inženjera, tako da se savršeno uklopi u terapeutski rad.
Četiri bežična sistema, kontrolisana mobilnom aplikacijom.
Kvalitetni, praktični, modularni uređaji, otvoreni za dalji razvoj na osnovu iskustava i zahteva korisnika, izuzetno jednostavni za upotrebu.
Deca i terapeuti ih obožavaju.

VibeY

Svetli i vibrira, 
reagujući na nivo i visinu zvuka.
Zabavan je i neobičan.
To je ono što deca vole!

JumpY

Ovaj uređaj "skače"
slušajući glas vašeg učenika. 
Ali to nije sve.
On skače čak i kada oni skaču, jedinstvenom igrom tapšanja razvija njihovu krupnu motoriku, pažnju, koncentraciju i strpljenje, a kada ih treba umiriti tu je nekoliko različitih kombinacija snoezelen svetala!

SpaceY

Zgodni, bežični, pametni zvučnici emituju zvukove po izboru terapeuta, sa željene pozicije. Dete identifikuje i lokalizuje zvukove.
Aplikacija kontroliše zvučnike i prati napredak.

SpreadY

Kako se prostire moj glas?
Kolika je njegova snaga?
Ovi fantastični svetleći stubići, međusobno bežično povezani, reaguju precizno na nivo zvuka dajući utisak prostiranja glasa u prostoru.
Nude i napredne funkcije - originalnu igru memorije i analizu i sintezu reči i rečenica za logopedsku praksu.

VoiceToys sistem je u upotrebi u sledećim referentnim institucijama i privatnim kabinetima u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i BiH:

   

 

 Adresa

VoiceToys D.O.O.
Veljka Dugoševića 54
Naučno - tehnološki park
Beograd